Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ xã Cao Dương cùng phương tiện tiến hành tìm kiếm trên diện tích hơn 6.000m2, bảo đảm tìm đến đâu chắc đến đó. Tính đến ngày 29-12-2020, lực lượng tìm kiếm đã cất bốc, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ. Trong những ngày tiếp theo, lực lượng quy tập sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Theo nhân dân sống tại địa bàn thì đây là các chiến sĩ của Trung đoàn 48, Liên khu 3 (trước đây), hy sinh trong trận đánh bốt Đồi Mồi thuộc thôn Thạch Quyền, xã Cao Dương, vào khoảng năm 1947-1950. Ngay sau trận đánh, số chiến sĩ hy sinh được nhân dân an táng tại khu vực chân núi của thôn. Tuy nhiên, vì thời gian đã lâu, số nhân chứng trực tiếp an táng các liệt sĩ phần lớn không còn, số còn sống thì trí nhớ giảm nên không nhớ rõ số lượng các liệt sĩ và danh tính cụ thể.

Để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính cho các đồng chí hy sinh tại thôn Thạch Quyền, qua chuyên mục, các cựu chiến binh và nhân dân, ai biết thông tin về khu vực mộ trên, xin báo về Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554.119; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND