Báo cáo tại hội nghị cho biết, từ năm 2001 đến nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Ban chỉ đạo 515 Tây Ninh đã phối hợp với bạn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa công tác tìm kiếm, quy tập HCLS, là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam, tạo đồng thuận, phối hợp, hỗ trợ tích cực của các chính quyền, ban, ngành, lực lượng vũ trang, nhân dân. Qua đó tại địa bàn tỉnh Tboong Khmum, đội K71, tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 1.129 HCLS quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận rút ra nhiều kinh nghiệm, biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, trong đó coi trọng xác định tốt trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang của hai địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp thực hiện công tác giúp nhân dân; chủ động rà soát, thu thập, phân loại thông tin; xác định địa bàn trọng điểm; đầu tư trang thiết bị công nghệ, phương tiện hiện đại…

leftcenterrightdel
Đội K71 Tây Ninh quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Kenh Krieu, TP XamRong, tỉnh Oddar Menchey, Campuchia.

Dịp này, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đã trao 13.000 USD của UBND tỉnh Tây Ninh tặng tỉnh Tboong Khmum và khen thưởng 10 tập thể, 20 cá nhân của bạn có thành tích tốt trong công tác tìm kiếm, cất bốc HCLS quân tình nguyện Việt Nam thời gian qua.   

Trước đó, từ ngày 6-5 đến ngày 11-5, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với tỉnh Siem Reap, tỉnh Oddar Menchey tổ chức hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm HCLS quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại địa bàn tỉnh Siem Reap và tỉnh Oddar Menchey. Từ năm 2001 đến nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đã phối hợp tìm kiếm tại tỉnh Siem Reap được 838 HCLS và tại tỉnh Oddar Menchey được 62 HCLS. Như vậy giai đoạn 2001-2019, tại 3 tỉnh của bạn, Tây Ninh đã phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 2.029 HCLS quân tình nguyện Việt Nam. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cũng đã trao tặng tỉnh Siem Reap và tỉnh Oddar Menchey mỗi tỉnh 13.000 USD và khen thưởng 20 tập thể và 40 cá nhân của bạn có thành tích tốt.

Tin, ảnh: SƠN TÒNG – DUY HIỂN