Để nghiên cứu thời gian virus SARS-CoV-2 tồn tại trên da người, nhóm nghiên cứu đã kiểm tra mẫu da thu thập khoảng 1 giờ sau khi bệnh nhân tử vong. Trên cơ sở nghiên cứu so sánh với thời gian virus cúm tồn tại trên da người trong khoảng 1,8 giờ, nhóm nhà khoa học cho biết, sự tồn tại của virus SARS-CoV-2 lâu hơn so với virus cúm dẫn đến nguy cơ lây lan dịch Covid-19 cao hơn. Nghiên cứu trên cũng ủng hộ những hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về biện pháp rửa tay kỹ và thường xuyên để hạn chế virus lây lan.

NGUYÊN XUÂN