Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán công sứ, Phó trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Trà chia sẻ với những khó khăn mà Lebanon đang phải đối mặt. Đại diện Việt Nam kêu gọi các bên có liên quan ở Lebanon và trong khu vực tuân thủ nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước và kiềm chế các hành động có thể làm leo thang căng thẳng hoặc làm xấu thêm tình hình ở Lebanon. Việt Nam đề nghị HĐBA và LHQ khuyến khích lãnh đạo Lebanon sớm thành lập chính phủ để lãnh đạo đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay; kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ Lebanon, đặc biệt nâng cao năng lực cho Chính phủ trong tương lai và hỗ trợ nhân đạo cho những người gặp khó khăn, nhất là phụ nữ, trẻ em, người già, người tị nạn tại Lebanon.

ĐOÀN CA