Theo đó, các công tố viên có quyền yêu cầu Công ty kế toán Mazars USA của cựu tổng thống cung cấp bản khai thuế của ông Donald Trump trong giai đoạn từ tháng 1-2011 đến 8-2019. Trước đó, Văn phòng Công tố quận Manhattan đã đề nghị Ủy ban Thuế New York cung cấp hồ sơ thuế để phục vụ cuộc điều tra đối với tập đoàn gia đình của ông Donald Trump. Tuy nhiên, khi ông Donald Trump còn đương chức, các luật sư của ông nhiều lần lập luận rằng, ông có quyền miễn trừ và theo hiến pháp, công tố viên phải chờ đến khi ông Donald Trump mãn nhiệm nếu muốn tiếp cận các tài liệu đó.

ĐĂNG SƠN