Chủ trì một cuộc họp của Ủy ban Chính sách kinh tế quốc tế ngày 13-2, Phó thủ tướng Somkid Jatusripitak cho biết, vụ đàm phán thương mại của Bộ Thương mại sẽ chuẩn bị đề xuất về việc này sau khi hoàn tất nghiên cứu về những thuận lợi và bất lợi do tác động của CPTPP. Nếu nội các thông qua đề xuất của Bộ Thương mại, Thái Lan sẽ trình đề nghị chính thức xin gia nhập CPTPP, có thể vào một thời điểm trước hội nghị các thành viên CPTPP vào tháng 8 tới. 

Nghiên cứu của Bolliger & Company Thailand, đơn vị được vụ đàm phán thương mại thuê thực hiện, cho thấy việc tham gia CPTPP sẽ thúc đẩy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan thêm 0,12%.

PHƯƠNG NAM