Theo bài viết, EVFTA đã có hiệu lực sau 8 năm đàm phán, sẽ loại bỏ dần 99% thuế quan của hai bên. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc Karel Havlíče khẳng định điều này mở ra những cơ hội mới cho Cộng hòa Séc đối với một thị trường đang phát triển nhanh, với gần 100 triệu dân, tại một khu vực hấp dẫn của Đông Nam Á.   

TTXVN