Báo "Độc Lập" số ra ngày 29-10 đã trích đăng một tài liệu của Bộ Quốc phòng Anh, trong đó cho rằng, việc tham chiến trên hai mặt trận (tại I-rắc và Áp-ga-ni-xtan) đã khiến quân đội Anh "suy yếu nghiêm trọng". Sự suy yếu đó khiến quân đội Anh gần như không thể hoàn thành những cam kết về tái thiết và bảo đảm an ninh tại hai nước này. Theo tài liệu trên, quân đội Anh quá căng thẳng do phải chiến đấu trên hai mặt trận, khiến gần một nửa các sư đoàn của quân đội Anh gặp những vấn đề "nghiêm trọng, thậm chí là nguy kịch", như khả năng đối phó với lực lượng nổi dậy tại I-rắc và sự chống đối của Ta-li-ban tại Áp-ga-ni-xtan. Tài liệu này kết luận, khả năng của quân đội Anh về sự “sẵn sàng ứng phó trong thời bình” và tính "sẵn sàng ứng phó tức thì” bị suy giảm mạnh trong thời gian qua.