Theo Tân Hoa xã ngày 24-10, trong bản tuyên bố ngày 23-10, phái đoàn quan sát của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) tại Ni-ca-ra-goa đã bày tỏ rất “đáng tiếc” là Mỹ đã can thiệp vào cuộc vận động bầu cử Tổng thống ở Ni-ca-ra-goa. Bản báo cáo viết “Tương lai các thể chế chính trị của Ni-ca-ra-goa phải do chính nhân dân đất nước này quyết định ”.

Bản tuyên bố của OAS được đưa ra sau khi Mỹ đưa ra 2 bản tuyên bố nhằm ủng hộ Ê-đu-ác-đô Mon-tê-le-grơ, một ứng cử viên thuộc Liên minh Tự do Ni-ca-ra-goa và Liên hiệp Đảng Bảo thủ.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Các-lốt Gu-ti-ê-rét đã nói với báo chí Ni-ca-ra-goa rằng nếu Đa-ni-en Oóc-tê-ga, ứng cử viên của Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Xan-đi-ni-xta, giành thắng lợi trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới đây, thì các nhà đầu tư Mỹ tại Ni-ca-ra-goa sẽ gặp nhiều rủi ro. Đại sứ Mỹ tại Ni-ca-ra-goa Pôn Tri-ve-li đã tìm cách lập ra một liên minh bao gồm toàn bộ các đảng bảo thủ của nước này nhằm tập hợp lực lượng chống Oóc-tê-ga.

OAS đã 2 lần đưa ra lời cảnh cáo về sự can thiệp chính trị trong bầu cử này. Trong bản tuyên bố thứ nhất vào ngày 25-9 trước đây, OAS đã yêu cầu “các nước” không được can thiệp vào Ni-ca-ra-goa.

T.C