ISS được đưa vào hoạt động vào năm 1998. Khẳng định “những báo cáo về các trường hợp trục trặc trên ISS đã trở nên thường xuyên hơn trong thời gian gần đây”, Moscow cho rằng một cuộc kiểm tra đối với ISS để tránh các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra là “cần thiết”. Quyết định của Nga rút khỏi ISS được đưa ra trong bối cảnh ISS dự kiến sẽ “nghỉ hưu” trong vài năm tới. Phó thủ tướng Yury Borisov cho biết, Nga sẽ tham vấn với các nước khác về tương lai hợp tác sau khi ISS dừng hoạt động. RT cho biết, Nga hiện đang xúc tiến xây dựng một trạm vũ trụ mới thay thế cho ISS.

VĨNH AN