Đây là một phần trong Chương trình huấn luyện bay của NATO tại châu Âu (NTFE) nhằm giảm chi phí huấn luyện và tăng khả năng tương tác giữa lực lượng không quân các nước thành viên. Các nước trên thống nhất sẽ từng bước xây dựng một mạng lưới trung tâm huấn luyện ở châu Âu, sử dụng các công nghệ đào tạo tiên tiến nhất hiện nay. Phó tổng thư ký NATO Mircea Geoana nhấn mạnh, quân đội các nước NATO vận hành và triển khai cùng nhau nên việc huấn luyện một cách có hệ thống giữa các thành viên là điều cần thiết.

MINH TRÍ