Thông báo cho biết, robot VIPER sẽ ghi lại các dữ liệu thu thập được trong 100 ngày trên Mặt Trăng. NASA đang trong giai đoạn khởi động chương trình Artemis nhằm đưa con người quay trở lại Mặt Trăng lần đầu tiên kể từ những năm 70 của thế kỷ trước. Trong thời gian qua, các nhà khoa học xem nước là yếu tố then chốt trong việc triển khai thực hiện các sứ mệnh dài ngày của các phi hành gia trên Mặt Trăng trong tương lai.

NHẬT MINH