Theo thông báo của FDA, các kháng thể đơn dòng là casirivimab và imdevimab nên được phối hợp sử dụng trong điều trị Covid-19 cho người lớn và trẻ em bị mắc bệnh ở thể nhẹ và trung bình. Hai dòng kháng thể này cũng có thể điều trị cho bệnh nhân có nguy cơ chuyển biến nặng, bao gồm những người hơn 65 tuổi và những người mắc bệnh mãn tính. Tuy nhiên, FDA khuyến cáo, liệu pháp này không được áp dụng cho những bệnh nhân đang trong giai đoạn nguy cấp hoặc phải thở máy do kháng thể chưa được chứng minh tính hiệu quả và an toàn với những bệnh nhân này.

YÊN BÌNH