Theo đó, tính đến giữa năm 2019, Trung Quốc có 100 triệu người nằm trong tốp 10% người giàu nhất thế giới, so với 99 triệu người tại Mỹ. “Bất chấp căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kéo dài hơn một năm qua, cả hai quốc gia này vẫn dẫn đầu về số người giàu trên thế giới với tổng giá trị tài sản của các triệu phú tại hai nước lần lượt là 3.800 tỷ USD và 1.900 tỷ USD”, Nannette Hechler-Fayd'herbe, người đứng đầu mảng kinh tế và nghiên cứu của Credit Suisse nhấn mạnh. Khảo sát của Ngân hàng Credit Suisse cũng cho thấy số triệu phú trên toàn thế giới đã tăng thêm 1,1 triệu người, lên mức 46,8 triệu người, nắm giữ khối tài sản vào khoảng 158.300 tỷ USD (tương đương 44% tổng tài sản toàn cầu).

VŨ LÂM