Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) có kế hoạch tiến hành khảo sát thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam xây dựng hệ thống thuế và kiểm soát thuế hiệu quả hơn.

Trong cuộc khảo sát, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam sẽ trả lời 59 câu hỏi liên quan đến chính sách thuế mà hai tổ chức này đặt ra. 59 câu hỏi mà IMF và WB thực hiện tại Việt Nam cũng được sử dụng để khảo sát chính sách thuế ở các nước khác trên thế giới. Theo dự kiến, kết quả khảo sát tại Việt Nam sẽ được trình bày tại Hội nghị toàn cầu về Đối thoại quốc tế, được tổ chức vào tháng 10-2007 tại Ác-hen-ti-na./.