Hai bên nhất trí rằng Mỹ sẽ hoàn trả cho Hàn Quốc 4 căn cứ quân sự đã đóng cửa, bao gồm: Căn cứ Eagle và Long ở thành phố Wonju, tỉnh Gangwon; căn cứ Market ở quận Bupyeong, thành phố Incheon; trường bắn Shea thuộc căn cứ Hovey ở thành phố Dongducheon, tỉnh Gyeonggi. Giới chức hai nước cũng đã khởi động quy trình trao trả căn cứ Yongsan, trung tâm Seoul, nơi từng là sở chỉ huy của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Việc trao trả các căn cứ là một phần trong kế hoạch tập trung quân đồn trú Mỹ vào hai căn cứ ở Pyeongtaek và Daegu. Tháng 8 vừa qua, văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã hối thúc Mỹ trao trả 26 cơ sở quân sự. Quân đội Mỹ cho biết, ngoài 4 căn cứ đã được hoàn trả, lực lượng này có 13 địa điểm khác đã đóng cửa và sẵn sàng bàn giao lại cho phía Hàn Quốc.

MINH TRÍ