Đây là con số tăng mạnh so với kết quả thăm dò hồi tháng 4 khi có 39,2% cho rằng nên hủy trong khi 32,8% cho rằng nên thay đổi thời điểm. Ở cuộc thăm dò mới nhất, không có câu hỏi về liệu có nên thay đổi thời điểm tổ chức Olympic Tokyo một lần nữa hay không. Cuộc thăm dò kéo dài hai ngày qua điện thoại trên toàn quốc được thực hiện từ ngày 15-5 cũng cho thấy, 25,2% số người được hỏi cho rằng Olympic Tokyo nên được tổ chức mà không có khán giả, trong khi 12,6% ủng hộ việc tổ chức với số lượng khán giả hạn chế.

TTXVN