Mát-xcơ-va lộnglẫy với những kiến trúc độc đáo
TTXVN - Ngày 31-10, các lực lượng cánh tả Nga và nhiều tổ chức quần chúng đã ra lời kêu gọi tiến hành mít-tinh, tuần hành trong ngày 7-11 sắp tới để kỷ niệm lần thứ 89 Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại (7-11-1917 / 7-11-2006) Lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), Đoàn thanh niên cộng sản LB Nga, Liên đoàn Lao động Nga, Hội các sĩ quan Xô-viết, Hội phụ nữ toàn Nga và nhiều tổ chức khác nhấn mạnh, “Cách mạng Tháng Mười năm 1917 đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển loài người”; cuộc cách mạng Nga “đã trở thành tấm gương sáng cho nhân dân lao động các nước khác noi theo, nhiều dân tộc và quốc gia khắp các lục địa đã đi theo con đường do Lê-nin vạch ra”.

Lời kêu gọi nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các lực lượng cánh tả Nga là “những người thừa kế của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại, đã tiếp nhận và tiếp tục cuộc đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân lao động”. Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các lực lượng cánh tả Nga kêu gọi “tất cả những ai quý trọng lý tưởng chính quyền nhân dân chân chính, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tình hữu nghị và đoàn kết anh em giữa các dân tộc hãy có hành động ủng hộ truyền thống lịch sử vẻ vang” của Cách mạng Tháng Mười bằng cách xuống đường tuần hành trong một đội ngũ thống nhất vào ngày 7-11-2006 ở khắp các thành phố và làng mạc nước Nga.

Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các tổ chức cánh tả đã làm các thủ tục cần thiết theo luật định để tổ chức các hoạt động kỷ niệm truyền thống chào mừng ngày Cách mạng Tháng Mười.