Bài báo nhấn mạnh, trải qua lịch sử hơn 90 năm lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác nhân sự không chỉ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng mà còn là một mắt xích quan trọng trong hoạt động của Đảng, quyết định sự thành công và thắng lợi của cách mạng. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, công tác nhân sự càng trở nên có ý nghĩa, được tiến hành chặt chẽ theo quy trình 5 bước thay vì 3 bước như trước đây.

Bài báo cũng cho rằng, nhân dân Việt Nam đều hy vọng với quy trình chặt chẽ, khoa học trong khâu chuẩn bị nhân sự sẽ góp phần vào thành công của Đại hội, tạo niềm tin mới, động lực mới, không khí mới và đưa đất nước Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bài viết trên trang Laophatthananews ngày 22-1 cũng dẫn lời của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết những điểm mới, nổi bật trong công tác nhân sự Đại hội Đảng lần này có cơ cấu phù hợp, đảm bảo sự kế thừa, tính ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ. Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự tại các hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 và 15, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xem xét, bầu cử theo quy định.

THU TRANG (tổng hợp)