Cụ thể, Cơ quan Thuế vụ Canada đã để xảy ra 3.005 sự cố (ghi nhầm địa chỉ email, lỗi quản lý của nhân viên, lỗi về an ninh) ảnh hưởng tới 60.000 người Canada trong thời gian từ ngày 1-1-2018 đến 10-12-2019. Cũng trong thời gian trên, Cơ quan Y tế Canada đã báo cáo 122 vụ để lộ thông tin, ảnh hưởng đến 24.000 người.

Đáng buồn là tình trạng để lộ thông tin cá nhân cũng không “miễn nhiễm” đối với các cơ quan như Cảnh sát Hoàng gia Canada, Cơ quan Tình báo an ninh Canada và Cơ quan Quản lý an ninh thông tin-truyền thông. Theo thống kê, Bộ Quốc phòng Canada đã để xảy ra 170 vụ lộ thông tin cá nhân, ảnh hưởng đến hơn 2.000 người. 

 

TTXVN