Các quy định cạnh tranh mới sẽ được thực thi bởi một đơn vị chuyên trách vừa được thành lập có tên Đơn vị Thị trường kỹ thuật số (DMU), thuộc Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Vương quốc Anh (CMA). DMU sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 4-2021.

Google và Facebook hiện thống trị mảng quảng cáo kỹ thuật số ở Anh, chiếm khoảng 80% trong tổng số 14 tỷ bảng Anh được chi trong năm 2019, theo dữ liệu từ CMA.

NGỌC HÂN