Đến nay, Ấn Độ vẫn chưa có thỏa thuận thương mại với EU và các cuộc đàm phán giữa hai bên về vấn đề này đã bị đình trệ từ năm 2013. Bộ trưởng Thương mại Piyush Goyal cho biết, ông đang đối thoại với Ủy viên thương mại EU về một thỏa thuận, có thể là thỏa thuận thương mại ưu đãi, trước khi hướng đến mục tiêu cuối cùng là một thỏa thuận thương mại tự do. Bên cạnh đó, ông Piyush Goyal khẳng định, Ấn Độ cũng sẵn sàng đối thoại với Anh về một thỏa thuận thương mại tự do sau khi Anh rời khỏi EU.

NINH GIANG