Truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Bầu cử Quốc gia (NEA) Lasheen Ibrahim trước đó cho biết, khoảng 20.000 thẩm phán sẽ tham gia giám sát tiến trình bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Ngoài ra, 55 nhóm xã hội dân sự của Ai Cập, 5 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và 3 hội đồng quốc gia sẽ giám sát cuộc bỏ phiếu để trưng cầu ý kiến của nhân dân nước này về sửa đổi Hiến pháp. Trước đó, Quốc hội nước này đã thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp 2014. Những nội dung sửa đổi quan trọng nhất trong Hiến pháp của Ai Cập bao gồm việc tăng nhiệm kỳ tổng thống từ 4 lên thành 6 năm, dành 25% số ghế trong Quốc hội cho các ứng cử viên nữ, thành lập thượng viện thuộc Quốc hội và khôi phục chức danh Phó tổng thống.

TTXVN