Với kết quả này, Tập đoàn Lộc Trời thắng lớn bởi Đăng Khoa tạo nên cú đúp khi giành Áo vàng lẫn Áo xanh chung cuộc. Tập đoàn Lộc Trời cũng đứng đầu giải đồng đội, xếp trên Nhà thi đấu Phú Thọ và Dopagan Đồng Tháp. Chiếc Áo trắng giờ chót cũng đổi chủ từ Lê Hải Đăng (Domesco Đồng Tháp) qua Trường An (Dopagan Đồng Tháp).

MINH CHIẾN