Next Media được phép phân phối lại bản quyền các trận đấu cho các đơn vị truyền hình, truyền thông khác trong nước. Copa America 2021 diễn ra từ ngày 14-6 đến 11-7, tại Brazil với 28 trận đấu. Ngoài Copa America 2021, Next Media còn sở hữu quyền khai thác nội dung EURO 2020 trên nền tảng truyền thông xã hội.

HOA LƯ