leftcenterrightdel
 Các ban đỏ nổi trên tay một bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ. Ảnh: Shutterstock/TTXVN

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của các nhà khoa học trong tuần này. Theo WHO, việc đổi tên phù hợp với tình hình hiện nay để tránh gây xúc phạm cho bất kỳ nhóm văn hóa, xã hội, quốc gia, khu vực, nghề nghiệp hoặc dân tộc nào và giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực đến thương mại, đi lại, du lịch hoặc phúc lợi động vật. Ngoài ra, WHO cho biết, cơ quan này đang tổ chức diễn đàn thảo luận đổi tên bệnh đậu mùa khỉ sau khi xuất hiện ý kiến cho rằng cái tên này có thể mang hàm ý xúc phạm hoặc phân biệt chủng tộc.

LÂM VŨ