Việt Nam đã bỏ phiếu thuận và kêu gọi Chính phủ Mỹ đảo ngược xu hướng chính sách hiện nay đối với Cuba, không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn vì hòa bình, ổn định, phát triển khu vực và thế giới. Nghị quyết (A/RES/75/290) được Cuba đề xuất từ năm 1992 và được Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu thông qua hằng năm với số phiếu thuận áp đảo.

Phát biểu trước Đại hội đồng, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý nhấn mạnh, lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba đi ngược lại luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ. Việt Nam cùng với cộng đồng quốc tế kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận đơn phương đối với Cuba, để Cuba được tự do tham gia bình đẳng và công bằng vào các quan hệ kinh tế, thương mại phù hợp với luật pháp quốc tế.

TTXVN