Theo Tân Hoa xã, Sách trắng được Văn phòng Thông tin Chính phủ Trung Quốc công bố, nội dung gồm 6 mục: Tình hình an ninh quốc tế, chính sách quốc phòng mang tính phòng vệ của Trung Quốc trong thời kỳ mới, thực hiện sứ mệnh và nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang Trung Quốc trong thời kỳ mới, cải cách quốc phòng và các lực lượng vũ trang Trung Quốc, chi tiêu quốc phòng vừa phải và hợp lý, chủ động tham gia đóng góp xây dựng một cộng đồng cùng chung tương lai của nhân loại.

TTXVN