Văn bản viết: "Để bầu các nghị sĩ Duma Quốc gia... khóa mới vào ngày 19-9-2021. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày được công bố chính thức". Theo luật, quyết định tổ chức bầu cử phải được công bố chính thức (trên cổng công báo hoặc trên báo Rossiyskaya Gazeta trong vòng 5 ngày sau khi được thông qua.

Đồng thời với cuộc bầu cử Duma Quốc gia vào ngày bỏ phiếu duy nhất năm 2021 này sẽ diễn ra các cuộc bỏ phiếu trực tiếp bầu người đứng đầu 9 chủ thể cấu thành Liên bang Nga và 39 cơ quan lập pháp khu vực.

TTXVN