Các nước thành viên Hội đồng Bảo an hoan nghênh tổ chức phiên thảo luận đúng dịp kỷ niệm năm đầu tiên Ngày Quốc tế Chống tấn công vào trường học (9-9) và nhất trí thông qua Tuyên bố Chủ tịch về chủ đề này. Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại trước tình trạng gia tăng các cuộc tấn công vào trường học, sử dụng trường học vào mục đích quân sự khiến trẻ em tại các khu vực xung đột vũ trang không thể đến trường và tiếp cận các dịch vụ cơ bản khác; nhấn mạnh vai trò chủ đạo của quốc gia đối với tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em. Đại sứ đề nghị xây dựng các biện pháp cụ thể để giải quyết tình trạng này, xây dựng lại các cơ sở giáo dục bị phá hủy; bảo đảm trẻ em trong khu vực xung đột vũ trang được tiếp cận giáo dục và kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy cam kết, huy động nguồn lực bảo vệ trẻ em và trường học. Đại sứ tái khẳng định cam kết và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với nhiệm vụ bảo vệ trẻ em và mong muốn tăng cường hợp tác với các nước về vấn đề này.

TRÀ NGUYỄN