leftcenterrightdel

 Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud. Ảnh: AFP

Tổ chức này sẽ hỗ trợ chính phủ các nước và các cơ quan khác nhằm bảo đảm nguồn nước toàn cầu một cách bền vững. Tổ chức nước toàn cầu do Saudi Arabia thành lập cũng có kế hoạch cho phép trao đổi chuyên môn, thúc đẩy công nghệ, đổi mới và chia sẻ kinh nghiệm về quản lý nguồn nước. Ngoài ra, tổ chức này sẽ thúc đẩy việc thành lập và tài trợ cho các dự án có mức độ ưu tiên cao, bảo đảm tính bền vững của tài nguyên nước và khả năng tiếp cận của mọi người. Trong những năm qua, Saudi Arabia đã đạt nhiều thành tựu đáng chú ý trong sản xuất, vận chuyển và phân phối nước thông qua các giải pháp đổi mới.

DƯƠNG NGUYỄN