leftcenterrightdel
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương phát biểu. Ảnh: Thống Nhất. 

Năm học 2021-2022, quy mô giáo dục cấp trung học cơ sở của TP Hà Nội có 668 trường với gần 526.000 học sinh. Năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường triển khai đồng bộ những giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn; tổ chức dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh; hoàn thiện các điều kiện bảo đảm chất lượng (cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên...) để thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

MINH ĐỨC