ĐND - Ngày 13-1, tại TP Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Sử học Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức hội thảo quốc gia “Bình Định với chữ Quốc ngữ”. Hội thảo có sự tham gia của gần 300 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu hàng đầu ở trong nước, những trường đại học lớn ở các tỉnh, thành phố.

Hội thảo nhằm khảo sát, nghiên cứu, phân tích, đánh giá khách quan, khoa học tiến trình hình thành và phát triển của chữ Quốc ngữ, trong đó có vai trò quan trọng của đất và người Bình Định - nơi phôi thai, điểm khởi nguyên hình thành chữ Quốc ngữ trong giai đoạn đầu và phát triển, phổ biến chữ Quốc ngữ ở các giai đoạn tiếp theo; từ đó tôn vinh và có kế hoạch tôn tạo phát huy văn hóa lịch sử gắn liền với truyền thống văn hóa dân tộc…

HIỀN VINH