Mỹ mới đây đã tuyên bố kích hoạt Điều 3 Luật Helms-Burton như một biện pháp thắt chặt bao vây, cấm vận kinh tế chống Cuba. Điều 3 Luật Helms-Burton cho phép công dân Mỹ gốc Cuba được kiện lên tòa án Mỹ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài và Cuba sử dụng tài sản từng thuộc sở hữu của họ bị quốc hữu hóa.

Chính phủ Cuba đã nhiều lần trấn an giới đầu tư rằng, các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại nước này sẽ được bảo đảm đầy đủ về mặt pháp lý theo Luật Đầu tư nước ngoài số 118 về việc bảo vệ các khoản đầu tư cả hai bên cùng có lợi.

DƯƠNG ANH