Ngay những năm đầu thành lập, Cục KTBC tổ chức tốt việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý kỹ thuật đầu ngành và các cơ sở bảo đảm kỹ thuật (BĐKT); thu hồi, điều chuyển an toàn vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) về kho cấp chiến dịch, chiến lược để dự trữ, bảo quản theo chế độ quy định. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cục luôn quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy TCKT, nhất là Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về ''Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới'' và các chỉ thị, chỉ lệnh của Bộ trưởng BQP. Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát, nắm chắc thực trạng kỹ thuật, cục tiến hành xây dựng quy hoạch sử dụng, dự trữ VKTBKT và các dự án cải tiến, nâng cấp, hiện đại hóa VKTBKT; các dự án đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực công nghệ cơ sở BĐKT... Cục chỉ đạo các chuyên ngành kỹ thuật tham mưu, xây dựng các mô hình BĐKT phù hợp, sáng tạo; triển khai những giải pháp đồng bộ để tiến hành công tác kỹ thuật; xây dựng điểm công tác kỹ thuật theo giai đoạn ở đơn vị, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm toàn diện, nhân rộng toàn quân bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác nghiệm thu xe tăng T54B. Ảnh: TRUNG THU

Hằng năm, cục phối hợp chặt chẽ với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong quân đội để huấn luyện cán bộ, nhân viên; kiểm tra, đánh giá hệ số kỹ thuật, xác định hỏng hóc, giải quyết những bài toán kỹ thuật phức tạp, nảy sinh từ thực tiễn; đồng thời nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào hoạt động công tác kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị còn tích cực khai thác, tạo nguồn, kết hợp với nghiên cứu, chế tạo vật tư ngành TTG và TL-KTĐC phục vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT. Cục tập trung nghiên cứu biên soạn, từng bước xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống văn bản pháp quy của ngành làm cơ sở thực hiện thống nhất, chính quy kỹ thuật từ cơ quan đến đơn vị cơ sở. Nhờ đó, hệ số kỹ thuật của VKTBKT làm nhiệm vụ SSCĐ luôn bằng 1, số còn lại đạt từ 0,85-0,9. Các đơn vị trực SSCĐ, ở địa bàn biên giới, hải đảo và trên địa bàn trọng điểm luôn được bảo đảm đủ VKTBKT chất lượng tốt và đồng bộ.

Cùng với thường xuyên kiện toàn tổ chức, biên chế, Cục KTBC đã lựa chọn cán bộ, nhân viên gửi đi đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ hợp lý, phát huy năng lực của từng người, trong từng công việc. Cơ quan, đơn vị luôn coi trọng sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp bộ đảng, chỉ huy; quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng, quy chế lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và đẩy mạnh các phong trào thi đua, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Hằng năm, cục xây dựng, triển khai kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên các cấp; tổ chức hội thao, hội thi định kỳ theo ngành, từng cấp. Qua đó, những hạn chế rút ra từ hội thao, hội thi và thực tế công tác kỹ thuật được phân tích, đánh giá, làm cơ sở để cục tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, giúp cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tiến bộ toàn diện, đồng đều, vững chắc.

Thời gian tới, cùng với quán triệt sâu sắc nghị quyết của Quân ủy Trung ương và chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng, chỉ lệnh công tác kỹ thuật hằng năm của BQP, sự lãnh đạo, chỉ đạo của trên, Đảng ủy, chỉ huy Cục KTBC tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, nâng cao năng lực, chất lượng công tác tham mưu kỹ thuật, khẳng định vai trò cơ quan đầu ngành kỹ thuật TTG, TL-KTĐC toàn quân. Cục tiếp tục triển khai các mục tiêu Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương; rà soát, đánh giá đúng để triển khai hiệu quả các quy hoạch, chương trình, đề án, dự án công tác kỹ thuật, nhất là Đề án tổ chức, biên chế ngành kỹ thuật, sắp xếp hệ thống kho tàng, cơ sở kỹ thuật... Cục tiến hành nghiên cứu, đổi mới phương thức bảo đảm kỹ thuật TTG, TL-KTĐC; áp dụng phương thức BĐKT theo vòng đời VKTBKT và phân cấp BĐKT đúng quy định. Các chuyên ngành tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức xây dựng đơn vị điểm công tác kỹ thuật và tạo nhiều mô hình thực hiện hiệu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, xây dựng chính quy kỹ thuật, tạo sự thống nhất trong công tác toàn ngành. Đẩy mạnh xây dựng các tổ chức đảng TSVM; cơ quan, đơn vị VMTD, phát huy truyền thống TCKT và Cục KTBC, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Cục KTBC vinh dự được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Nhì; hai Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì; 6 Cờ thi đua của Chính phủ, 12 Cờ thi đua của BQP; 13 Cờ thi đua của TCKT, cùng nhiều phần thưởng cao quý.    

Thiếu tướng ĐỖ ĐÌNH PHONG (Cục trưởng Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật)