Đặc điểm của chi bộ ở đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu là số lượng đảng viên ít, trong đó phần lớn là cán bộ đại đội, trung đội và tiểu đội, những người hằng ngày sống và làm việc cùng nhau. Các kế hoạch, nội dung công việc, xử lý những vấn đề nảy sinh chủ yếu được thực hiện theo hệ thống chỉ huy. Vì vậy, có thời điểm, vai trò “hạt nhân chính trị” của chi bộ không rõ nét. Một số chi bộ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu còn hạn chế, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đột xuất, xử lý các vấn đề nảy sinh hằng ngày.

leftcenterrightdel
Chi bộ Đại đội 3 (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10) sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo. Ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Từ thực trạng đó và thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”, Đảng bộ Sư đoàn 10 đã tập trung lãnh đạo xây dựng chi bộ ở đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu ngang tầm với nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập để 100% cán bộ, đảng viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng; hiểu rõ đặc điểm của đơn vị và vị trí, nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Tiến hành các biện pháp xây dựng chi ủy vững chắc gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ. Vì Sư đoàn 10 có hơn 80% bí thư chi bộ, chính trị viên đại đội được chuyển loại từ cán bộ quân sự và hơn 65% đại đội thiếu chính trị viên phó nên từ Đảng bộ sư đoàn đến các đảng bộ bộ phận đặc biệt quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) cho đội ngũ chi ủy viên, nhất là bí thư, phó bí thư chi bộ. Ngoài các lớp tập trung hằng năm do đảng bộ các trung đoàn hoặc sư đoàn tổ chức, các đảng ủy bộ phận phân công và gắn trách nhiệm của từng đảng ủy viên sinh hoạt tại các chi bộ để hướng dẫn, giúp đỡ chi ủy. Trong đó tập trung bồi dưỡng công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ, giải quyết các mối quan hệ công tác giữa bí thư chi bộ, chính trị viên đại đội với đại đội trưởng; kỹ năng giải quyết các vấn đề nảy sinh, nguyên tắc, thủ tục tiến hành công tác Đảng… Tạo nguồn và cử đi học chuyển loại cán bộ chính trị từ những trung đội trưởng có năng lực tiến hành CTĐ, CTCT, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ chính trị và tạo nguồn đội ngũ bí thư chi bộ. Đến nay, toàn Đảng bộ sư đoàn có 84 chi bộ ở đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu có chi ủy vững chắc; trình độ, năng lực tiến hành CTĐ, CTCT của đội ngũ chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ không ngừng được nâng lên. Hằng năm, có hơn 87,5% chi bộ ở đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một điểm hạn chế thường thấy ở chi bộ đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu là tính đấu tranh tự phê bình và phê bình không cao, còn nể nang, né tránh, vì một số cán bộ cho rằng: Đảng viên trong chi bộ đã “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhau như một gia đình, có gì thì bảo ban nhau là được, không cần đưa ra chi bộ để phê bình. Nhận thức đó đã làm giảm tính Đảng trong đời sống và công tác của đơn vị. Khắc phục vấn đề này, Đảng bộ Sư đoàn 10 một mặt triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tự tu dưỡng, rèn luyện với những chỉ tiêu, biện pháp cụ thể để chi bộ kiểm tra, giám sát. Mặt khác, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là hạ sĩ quan, chiến sĩ để nâng cao tỷ lệ lãnh đạo, sức chiến đấu cho chi bộ. Thực tiễn cho thấy, những hạ sĩ quan, chiến sĩ được giáo dục, rèn luyện sau khi vào Đảng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, hạt nhân đoàn kết, là tấm gương sáng cho chiến sĩ đơn vị noi theo. Theo đó mỗi năm, Đảng bộ Sư đoàn 10 có hơn 280 hạ sĩ quan, chiến sĩ ưu tú được kết nạp vào Đảng. Đây là sự nỗ lực và là một thành công trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện nguồn phát triển Đảng từ lực lượng hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Đảng bộ sư đoàn cũng chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới phương pháp ra nghị quyết theo hướng ngắn gọn, cụ thể, sát với nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị. Chi ủy chuẩn bị dự thảo nghị quyết, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của ban chấp chi đoàn, hội đồng quân nhân và quần chúng trong đơn vị trước khi sinh hoạt chi bộ. Chi bộ thảo luận, quyết định và phân công, giao trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện. Đến kỳ sinh hoạt sau, ngoài việc đánh giá kết quả lãnh đạo còn kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được phân công thực hiện nghị quyết. Quá trình này được thông báo đến toàn thể quần chúng để cùng giám sát, phản ánh những vấn đề nảy sinh với chi ủy.

Đại tá ĐỖ ĐỨC DŨNG

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 10