Trong những năm qua, hai cấp Viện KSQS Thủ đô Hà Nội có nhiều biện pháp đổi mới nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, nhất là trong các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm theo dõi; vụ án do Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo. Việc thực hành quyền công tố ngay từ khi tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của viện. Đến nay, Viện KSQS Thủ đô Hà Nội chưa để xảy ra trường hợp nào oan, sai trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Hai cấp Viện KSQS Thủ đô Hà Nội đã tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng và ngành về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong và ngoài quân đội, các cơ quan, đơn vị quân đội, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm; nhiều vụ án lớn, phức tạp đã được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời. Viện chú trọng thực hiện quyền năng pháp lý trong kiểm sát hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị với cấp trên; ban hành nhiều văn bản yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, tạm giữ, tạm giam, thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị về biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng luôn được lãnh đạo, chỉ huy Viện KSQS Thủ đô Hà Nội quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn... 

Với những thành tích trong công tác, Viện KSQS Thủ đô Hà Nội đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; nhiều năm liền được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và cờ thi đua, bằng khen của các cấp...

Có được những thành tích trên là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và chỉ đạo về nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn cấp trên, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện không ngừng của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, kiểm sát viên (KSV), nhân viên; sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đặc biệt, Viện KSQS Thủ đô Hà Nội thường xuyên xây dựng, củng cố khối đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác, quy định, quy chế, kỷ luật nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, KSV, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, kỹ năng nghiệp vụ tinh thông, luôn giữ vững bản lĩnh, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý và pháp luật. Chủ động quan hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là các cơ quan bảo vệ pháp luật trong và ngoài quân đội để nhận được sự phối hợp, hỗ trợ cũng như sự giám sát, ủng hộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, Viện KSQS Thủ đô Hà Nội tiếp tục quán triệt và thực hiện các quan điểm, định hướng cải cách tư pháp Đảng, Nhà nước. Chủ động trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ KSV có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, chống mọi biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống. Tăng cường kỷ luật, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá NGUYỄN HỒNG TUẤN - Viện trưởng Viện KSQS Thủ đô Hà Nội