Với chức năng nhiệm vụ tham mưu cho thủ trưởng TCCT, thủ trưởng Văn phòng trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành từ công tác quân lực, công tác tác chiến đến công tác huấn luyện, quản lý khu vực đóng quân; đội ngũ cán bộ, nhân viên của phòng luôn tất bật với công việc thường nhật bởi mỗi người thường đảm nhiệm nhiều “vai”. Nhiều năm qua, Phòng QLTH luôn là một trong những phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Văn phòng TCCT.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo, chỉ huy Phòng Quân lực-Tác huấn thảo luận, xây dựng phương án phòng, chống cháy nổ trong Cơ quan Tổng cục Chính trị.  

Thực hiện công tác quân lực, những năm qua, phòng tham mưu hiệu quả với thủ trưởng Văn phòng, thủ trưởng TCCT rà soát, điều chỉnh tổ chức, biên chế đối với các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT. Thực hiện tốt việc rà soát, điều chỉnh chức danh nhân viên chuyên môn kỹ thuật theo biểu tổ chức biên chế mới. Công tác thẩm định, tổng hợp, báo cáo đề nghị tuyển dụng, tuyển chọn, điều động, tiếp nhận, chuyển ra được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định và phù hợp với thực tiễn, tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Cơ quan TCCT. Ngoài ra, phòng phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn sâu sát, tổng hợp báo cáo kết quả tổng kiểm kê trang bị kỹ thuật; tích cực triển khai thực hiện kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị giai đoạn 2015-2020. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và an toàn tuyệt đối về mọi mặt...

Với công tác tác chiến, Phòng QLTH thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra trực SSCĐ nhất là trong dịp lễ, tết. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phòng QLTH thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch trong Cơ quan TCCT, bảo đảm đơn vị an toàn về mọi mặt. Bên cạnh đó, Phòng QLTH thường xuyên hoàn thành tốt việc điều chỉnh hệ thống văn kiện chuyển trạng thái SSCĐ của TCCT và các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT theo chỉ lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chủ động xây dựng kế hoạch SSCĐ bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và quân đội; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ có chất lượng tốt, được thủ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, đánh giá cao.

Nhất quán phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc” gắn với thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp huấn luyện và chú trọng công tác bảo đảm an toàn, Phòng QLTH đã làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức huấn luyện chiến đấu; qua đó chất lượng huấn luyện điều lệnh, bắn súng, hoạt động thể thao, nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Cơ quan TCCT luôn được nâng cao, có nhiều nét mới, vững chắc. Kết quả đó được minh chứng cụ thể qua những con số thành tích cao tại các hội thi, hội thao cấp tổng cục và toàn quân...

Trao đổi với với chúng tôi, Đại tá Trịnh Như Huệ, Trưởng phòng Quân lực-Tác huấn khẳng định: "Để đạt được kết quả trên, trước hết, lãnh đạo, chỉ huy phòng luôn nêu cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm nêu gương; có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Lãnh đạo, chỉ huy phòng thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của mọi cá nhân; tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên luôn tận tâm, trách nhiệm với công việc được giao. Đây là những yếu tố cơ bản, quyết định đến kết quả, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới, góp phần xây dựng cơ quan Văn phòng TCCT vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài và ảnh: TRẦN MINH