QĐND - Tiêu hủy bom, mìn, vật nổ thu hồi sau rà phá là công việc quan trọng đòi hỏi yêu cầu cao về chấp hành các quy định, nguyên tắc bảo đảm an toàn.

Đối với các loại bom, mìn, vật nổ khi thu gom, vận chuyển tập trung về nơi cất giữ chờ tiêu hủy, lực lượng chức năng cần phải dùng các biện pháp kỹ thuật để xử lý an toàn đầu nổ, sau đó tiến hành các đợt hủy theo kế hoạch. Đối với các loại bom, mìn, vật nổ nhạy nổ và bom, mìn, vật nổ chứa chất cháy, chất hóa học... thu gom được, phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật bảo quản phù hợp với từng loại. Số lượng các loại bom, mìn, vật nổ đã thu gom hoặc đã xử lý xong trong từng ngày phải được ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi. Bom, mìn, vật nổ dò tìm được trong từng ngày phải được đưa về nơi cất giữ để quản lý, không được để lại hiện trường qua đêm. Trường hợp bom, mìn, vật nổ phát hiện được nhưng chưa thể đào, trục vớt và xử lý an toàn ngay trong ngày thì phải cắm các loại biển báo và tổ chức canh gác.

Khi tổ chức hủy bom, mìn, vật nổ phải tuân thủ tuyệt đối các quy định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom, mìn, vật nổ (QCVN 01:2012/BQP). Tùy từng loại bom, mìn, vật nổ thu được trong dò tìm mà chọn phương pháp hủy phù hợp. Trước khi tiến hành hủy phải có phương án hủy được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khu vực bố trí bãi hủy bom, mìn, vật nổ phải có các trạm cảnh giới an toàn, có các vị trí ẩn nấp bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Sau khi kết thúc mỗi đợt hủy phải tổ chức kiểm tra an toàn toàn bộ khu vực bãi hủy trước khi rút quân. Không tổ chức hủy nổ khi có trời mưa, sấm sét, dông bão.

Tiêu hủy bom, mìn, vật nổ phải tổ chức thực hiện đúng theo quy trình công nghệ hiện hành. Cán bộ chỉ huy xử lý phải có trình độ chuyên môn về vũ khí từ bậc đại học trở lên, đã trực tiếp xử lý bom, mìn, vật nổ bằng các phương pháp tương ứng nhiều lần bảo đảm an toàn. Cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật phải có trình độ chuyên môn về vũ khí từ sơ cấp trở lên, được huấn luyện về quy trình xử lý bom, mìn, vật nổ bằng các phương pháp tương ứng. Thời gian qua, nhờ quán triệt tốt các quy định an toàn việc tiêu hủy bom, mìn, vật nổ, nên các đơn vị, địa phương tổ chức làm nhiệm vụ tiêu hủy đều bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cùng việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới và kinh nghiệm thực tế, công việc tiêu hủy bom, mìn, vật nổ ngày càng được bảo đảm an toàn cao hơn, song các đơn vị không được chủ quan, sai phạm...

VŨ XUÂN