Không chỉ làm tốt các khâu, các bước trong rà soát nắm nguồn, tuyển chọn, hội đồng NVQS và cả hệ thống chính trị đã chú trọng đến công tác thăm hỏi, động viên thanh niên cũng như gia đình có con em lên đường thực hiện nhiệm vụ. Điều mà chúng tôi ấn tượng là buổi lễ giao, nhận quân được tổ chức nhanh gọn nhưng vẫn bảo đảm trang trọng, ấm áp tình cảm và mang tính giáo dục cao, rất đông nhân dân, người thân đến chia vui, đưa tiễn con em mình lên đường thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, cơ quan quân sự huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo trung tâm y tế huyện làm tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ làm tốt các quy trình trong tuyển quân nên chất lượng chiến sĩ mới là con em của huyện Ba Vì về đơn vị năm nay có tiêu chí về sức khỏe, trình độ văn hóa… được nâng lên.

Đối với đơn vị, do làm tốt công tác chuẩn bị về nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập của bộ đội và vệ sinh phòng dịch bệnh nên khi chiến sĩ mới về đã yên tâm công tác, từng bước làm quen với môi trường quân ngũ.

AN THẢO MY (ghi)

(phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội)