Ngay sau ngày thành lập (24-4-1989), cơ quan quản lý công tác kỹ thuật, công nghệ của Tổng cục CNQP đã tích cực tham gia chỉ đạo về công tác kỹ thuật, công nghệ trong các dự án đầu tư phát triển CNQP. Trong giai đoạn 1990-2000, cơ quan quản lý công tác kỹ thuật, công nghệ đã đề xuất, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền thực hiện các đề tài nghiên cứu KHCN trong chương trình thiết kế, chế tạo vũ khí cho sư đoàn bộ binh. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng trong giai đoạn nghiên cứu đã có hàng chục sản phẩm vũ khí, đạn dược nhóm 1 được sản xuất; nhiều sản phẩm trong diện sửa chữa lớn đã được thực hiện thành công, đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm VKTBKT phục vụ huấn luyện, SSCĐ của các đơn vị trong toàn quân.

leftcenterrightdel

 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Cục Quản lý công nghệ kiểm tra sản phẩm nghiên cứu tại Viện Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: TẠ QUỲNH

Giai đoạn 2001-2009, Cục Quản lý công nghệ vừa tham mưu đề xuất, vừa tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí cho cấp sư đoàn bộ binh, đạn pháo lục quân và các loại vũ khí trang bị khác. Cục cũng quản lý chặt chẽ công tác kỹ thuật, tham mưu với lãnh đạo Tổng cục CNQP đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các dự án đầu tư phát triển CNQP. Đến năm 2010 số lượng sản phẩm vũ khí, khí tài, đạn dược thuộc nhóm 1 được đưa vào sản xuất và sửa chữa lớn đã tăng từ 16 sản phẩm lên 57 sản phẩm.

Phát huy những thành quả đã đạt được, từ năm 2010 đến nay, ngành bảo đảm công nghệ sản xuất CNQP và nghiên cứu, chế tạo vũ khí mới đã có bước phát triển vượt bậc. Cục Quản lý công nghệ đã tham gia thực hiện các dự án đầu tư phát triển, các dự án đóng tàu quân sự của ngành CNQP, đồng thời đề xuất và tổ chức thực hiện một số đề án KHCN cấp Bộ Quốc phòng, đề án sản phẩm quốc gia về nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí mới. Nhiều sản phẩm quốc phòng mới đã được đưa vào sản xuất. Số lượng sản phẩm quốc phòng nhóm 1 được Bộ Quốc phòng giao cho Tổng cục CNQP sản xuất, sửa chữa lớn tăng từ 57 lên 124 sản phẩm, đáp ứng kịp thời nhu cầu bảo đảm trang bị của lực lượng vũ trang, nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng của đất nước.

Ngoài ra, Cục Quản lý công nghệ còn đề xuất, chủ trì xây dựng 9 văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ Quốc phòng, hàng chục quy chế, quy định cấp Tổng cục CNQP về quản lý công tác bảo đảm công nghệ sản xuất quốc phòng. Công tác bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường trong sản xuất CNQP được cơ quan nghiên cứu, triển khai và chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ. Cục Quản lý công nghệ đã tham mưu với Đảng ủy Tổng cục CNQP ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo đảm an toàn trong sản xuất. Chất lượng sản phẩm quốc phòng ngày càng được bảo đảm, tạo được niềm tin cho bộ đội vào vũ khí, trang bị do Việt Nam tự sản xuất…

Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển CNQP, những năm tới, trên cơ sở những kết quả, thành tích đã đạt được, Cục Quản lý công nghệ tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, không ngừng củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên “vừa hồng, vừa chuyên”, hoàn thành vai trò tham mưu giúp Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển KHCN trong ngành CNQP và các mặt công tác, nhiệm vụ chính trị được giao; hướng công tác nghiên cứu khoa học vào thiết kế, chế tạo thành công các sản phẩm có tính đột phá về tính năng chiến thuật, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển nền CNQP trong tình hình mới.

Trong 30 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành, Cục Quản lý công nghệ đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2018); Giải thưởng Hồ Chí Minh (2010) và Giải thưởng Nhà nước (2000) về công tác nghiên cứu KHCN cùng nhiều phần thưởng cao quý khác…

Thiếu tướng, TS ĐÀO XUÂN NGHIỆP (Cục trưởng Cục Quản lý công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng)