QĐND  - Xuất phát từ yêu cầu bảo đảm trang bị và bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị công binh vượt sông, Binh chủng Công binh đã mở đề tài nghiên cứu thiết kế, chế tạo, cải tiến lắp động cơ đi-ê-den thay thế động cơ xăng trên ca-nô BMK-150. Binh chủng Công binh đã phối hợp với Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự (Tổng cục Kỹ thuật) để triển khai thực hiện đề tài.

Trên cơ sở nghiên cứu khảo sát, xác định nhu cầu trang bị ca-nô BMK-150 của các đơn vị công binh vượt sông, Binh chủng Công binh xây dựng quy hoạch, xác định số lượng ca-nô cần phải cải tiến theo hướng lắp động cơ đi-ê-den thay thế động cơ xăng. Yêu cầu đặt ra là phải lựa chọn giải pháp công nghệ tối ưu nhất trong gia công chế tạo, giảm giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí trong triển khai cải tiến, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, không chỉ giữ được những tính năng kỹ thuật, chiến thuật ưu việt, mà còn tạo ra những tính năng mới, tốt hơn so với trang bị kỹ thuật hiện có.
 

Ca-nô BMK-150 cải tiến lắp động cơ đi-ê-den được trưng bày tại Hội nghị Công binh toàn quân năm 2013.

Nhóm cán bộ thực hiện đề tài do Thượng tá Trịnh Đình Phúc, Xưởng trưởng Xưởng Chế thử (Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự) phụ trách đã tiến hành nghiên cứu, điều tra khảo sát, xây dựng phương án kỹ thuật cải tiến ca-nô BMK-150; tính toán động học, động lực học bơi, kiểm nghiệm bền các cụm chi tiết ca-nô sau cải tiến; xây dựng bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế sản phẩm; chế tạo đồ gá công nghệ gia công các chi tiết, cụm chi tiết. Kết quả là đã thiết kế cải tiến, lắp đặt động cơ đi-ê-den thay thế động cơ xăng lên một ca-nô BMK-150 làm mẫu thử nghiệm.

Quá trình thử nghiệm trong các điều kiện khai thác, tác nghiệp khắc nghiệt, phức tạp, ca-nô BMK-150 cải tiến, lắp động cơ đi-ê-den hoạt động đúng yêu cầu thiết kế, ổn định, dễ thao tác. Binh chủng Công binh đánh giá đạt kết quả tốt, tiến hành nghiệm thu, đưa sản phẩm biên chế cho Lữ đoàn công binh 249 tiếp tục khai thác, hoàn thiện công nghệ để làm cơ sở cải tiến hàng loạt ca-nô BMK-150 tiếp theo.

Từ thử nghiệm đánh giá đến sử dụng thực tế, được các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật thuộc Binh chủng Công binh, Học viện Kỹ thuật quân sự, Viện Kỹ thuật Hải quân tư vấn, phản biện và thống nhất đánh giá: Ca-nô BMK-150 cải tiến, lắp động cơ đi-ê-den thay thế động cơ xăng có nhiều ưu điểm nổi bật, hoạt động ổn định. Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự đã chuyển giao công nghệ chế tạo, cải tiến ca-nô BMK-150 lắp động cơ đi-ê-den cho Nhà máy Z756 (Binh chủng Công binh) triển khai loạt 0, khôi phục hoạt động các ca-nô hiện có, giúp các đơn vị công binh vượt sông chủ động bảo đảm trang bị.

Bài và ảnh: GIANG ĐỨC HIẾU