QĐND - Với kinh nghiệm có được từ những mô hình làm điểm, Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) Quân khu 3 đang quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu” ở tất cả các cấp, các loại hình đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu. 

Tiền đề từ các đơn vị làm điểm

Sau khi Bộ Quốc phòng lựa chọn 4 đơn vị xây dựng điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân, BTL Quân khu 3 đã chỉ đạo một số đơn vị xây dựng điểm để rút kinh nghiệm trong LLVT quân khu. Thực tế cho thấy, những đơn vị làm điểm có sự chuyển biến rất tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, trở thành điểm sáng trong huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật...

Tìm hiểu về kết quả xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” tại Lữ đoàn 242 (đơn vị được Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 chọn xây dựng điểm vào năm 2018), chúng tôi được biết, kết quả huấn luyện, rèn luyện bộ đội của đơn vị được nâng lên rõ rệt. Năm 2019, lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; năm 2019 và 2020 lữ đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”, được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua.

Đại tá Nguyễn Huy Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 242 cho biết: "Có được kết quả trên là do lữ đoàn đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đúng những hạn chế, khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân và đề ra nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, khắc phục dứt điểm. Đặc thù đơn vị đóng quân phân tán trên các điểm đảo, điều kiện ăn, ở còn khó khăn nên lữ đoàn phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong bám nắm, động viên, quản lý bộ đội. Đặc biệt, lữ đoàn đã biên soạn sổ tay xây dựng đơn vị điểm gồm các nội dung được cụ thể hóa từ những tiêu chuẩn đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” để giáo dục cán bộ, chiến sĩ, đồng thời triển khai mô hình “Đơn vị 4 tốt” (Huấn luyện, SSCĐ tốt; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt; đoàn kết tốt; bảo đảm tốt) để các đơn vị phấn đấu thực hiện".

leftcenterrightdel
Huấn luyện tra lắp đồ dùng gây nổ của Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3). 

Khảo sát thêm ở một số cơ quan, đơn vị được Quân khu 3 lựa chọn xây dựng điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, chúng tôi thấy nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được các cơ quan, đơn vị triển khai, mang lại hiệu quả rõ rệt, thể hiện trên cả 5 tiêu chuẩn cơ bản, đó là: Vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định, huấn luyện giỏi, khả năng SSCĐ cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác; xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt; thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, kế hoạch và đầu tư; bảo đảm tốt về công tác kỹ thuật.

Đại tá Nguyễn Quang, Trưởng phòng Quân huấn, Bộ Tham mưu Quân khu 3, khẳng định: “Kinh nghiệm của những đơn vị được lựa chọn xây dựng điểm đang trở thành “cẩm nang” để các cơ quan, đơn vị trong LLVT quân khu học tập, làm theo. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị cần căn cứ tình hình cụ thể để áp dụng linh hoạt, phù hợp, tránh tình trạng rập khuôn, máy móc. Như vậy mới thực sự tạo được sự chuyển biến vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ”.

Bám sát tiêu chuẩn, triển khai đồng bộ

Từ kết quả đạt được của các đơn vị làm điểm và tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 3, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2021 của Đảng ủy Quân khu 3 xác định: Đến hết năm 2021 có 95% cơ quan, đơn vị đạt VMTD, trong đó 50% đạt VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Thực hiện chủ trương này, cấp ủy các cấp ra nghị quyết chuyên đề, xác định nhiều giải pháp lãnh đạo đột phá với những chỉ tiêu, biện pháp phù hợp. Tập trung vào phát huy tốt vai trò của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên để xây dựng đơn vị theo 5 tiêu chuẩn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” được Bộ Tổng Tham mưu xác định.

Tìm hiểu tại Sư đoàn 395, chúng tôi thấy, 100% cơ quan, đơn vị đều có kế hoạch xây dựng VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” với những nội dung, chỉ tiêu, biện pháp rất cụ thể, theo từng giai đoạn; triển khai toàn diện trên tất cả các mặt, song tập trung vào nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật. Thượng tá Vũ Hồng Anh, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 395 cho biết: “Đơn vị coi trọng phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chỉ huy trong phấn đấu thực hiện các tiêu chuẩn, tập trung vào khắc phục những khâu yếu, việc khó; định kỳ hằng tháng, hằng quý, 6 tháng tổ chức sơ kết, kịp thời rút kinh nghiệm ở các cấp. Nhờ đó đã kịp thời đẩy khá, xóa kém, giúp đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ”.

Theo Đại tá Phạm Đức Tiếp, Phó tham mưu trưởng Quân khu 3: Hiện nay đang là giai đoạn đầu triển khai rộng rãi việc xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” nên các cơ quan, đơn vị tránh tư tưởng nóng vội, chạy theo thành tích mà phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể, thực hiện xây đến đâu chắc đến đó; chú trọng thực hiện hiệu quả “3 thực chất, 5 không” (3 thực chất gồm: Huấn luyện thực chất; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật thực chất; đánh giá thực chất. 5 không gồm: Không mất đoàn kết; không bỏ, đào ngũ; không vay nợ quá khả năng chi trả và bất lương; không đơn thư vượt cấp; không mất an toàn). Ngoài ra, các đơn vị cần nghiên cứu những cách làm mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Bài và ảnh: DUY ĐÔNG - NGUYỄN TRƯỜNG