Mười năm trở lại đây, HVQP tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện “3 thực chất” (gồm dạy thực chất; học thực chất; thi kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất). Đến nay, chủ trương đó đã trở thành nếp nghĩ, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên trong toàn học viện.

Trong quá trình đào tạo, học viện luôn bám sát phương châm “cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, tích cực đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp dạy học. Theo đó, học viện đã  xây dựng 166 chương trình chuẩn theo hướng giảm thời lượng lý luận, tăng cường thực hành, diễn tập, nghiên cứu thực tế. Bảo đảm cho các nội dung có tỷ lệ cân đối, toàn diện, không trùng lặp. Hệ thống bài giảng luôn cập nhật những phát triển mới của khoa học, nghệ thuật quân sự, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, phù hợp từng đối tượng học viên. Các khoa thuộc học viện đều chú trọng giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, coi trọng định hướng nghiên cứu, trao đổi với học viên và tích cực đưa công nghệ và ngoại ngữ vào giảng dạy. Phương pháp thảo luận cũng được thay đổi, tăng tính chủ động, sáng tạo của học viên trong nghiên cứu, học tập. 

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Học viện Quốc phòng trao bằng khen tặng các cá nhân.

Một khâu then chốt được học viện coi trọng đó là xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên có số lượng hợp lý và chất lượng cao. Vấn đề này được hiện thực hóa bằng Đề án “Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên cấp chiến dịch-chiến lược ở HVQP” và các nghị quyết chuyên đề, bảo đảm cho đề án được thực hiện thành công. Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác tốt” cũng được đẩy mạnh. Từ phong trào thi đua đã cho ra đời nhiều mô hình, cách làm mới, thiết thực như: Thi đua thực hiện 3 thực chất, luyện kỹ năng, luyện giảng, giảng mẫu, tập bài mẫu, sinh hoạt khoa học trao đổi học thuật... góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của học viện.

Trao đổi với lãnh đạo học viện, chúng tôi được biết, một trong những biện pháp quan trọng để học viện thực hiện tốt chủ trương “3 thực chất” là tích cực đổi mới phương pháp thi, kiểm tra theo hướng mở; đánh giá kết quả học tập sát với năng lực của học viên; kiên quyết chống bệnh thành tích và tiêu cực trong HL-ĐT. Thực hiện rốt ráo các biện pháp đó nên đã cơ bản khắc phục được tư tưởng xem nhẹ, chủ quan, ngại học, đồng thời xây dựng được động cơ, thái độ học tập đúng đắn cho người học.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và quân đội, học viện đã chủ động đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Trong 10 năm qua, học viện đã thực hiện 219 đề tài khoa học các cấp, biên soạn hơn 1.000 đầu tài liệu huấn luyện; tổ chức 13 cuộc hội thảo cấp học viện và 134 cuộc hội thảo, tọa đàm cấp khoa, hệ. Các đề tài, tài liệu đều có giá trị lý luận, thực tiễn cao, phục vụ tốt công tác HL-ĐT tại học viện và tạo cơ sở góp phần giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng tham mưu, chỉ đạo về công tác quân sự, quốc phòng.

Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc HVQP nhấn mạnh: Những năm tới, học viện tiếp tục đổi mới xây dựng hoàn thiện chương trình nội dung HL-ĐT theo hướng cập nhật thông tin, phù hợp với nguyên lý giáo dục hiện đại và sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Học viện tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của các cơ quan, khoa, hệ trong đổi mới công tác quản lý, rèn luyện học viên. Nâng cao chất lượng nghiên cứu các đề tài, biên soạn giáo trình, tài liệu có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn, phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ HL-ĐT của học viện và toàn quân. Khai thác hiệu quả hệ thống Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học quân sự và Trung tâm Mô phỏng tác chiến CD-CL phục vụ quá trình giảng dạy. Nâng cao khả năng phân tích, dự báo tình hình, âm mưu, thủ đoạn của đối phương, phương thức tác chiến mới của các thế lực thù địch, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về những chiến lược, sách lược ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Có thể nói, với sự đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu không ngừng, trong 10 năm qua, công tác GD-ĐT của HVQP đã có chuyển biến thực chất. Đội ngũ cán bộ sau khi ra trường trên các cương vị được Đảng, Nhà nước, quân đội giao đã vận dụng lý luận vào thực tế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tham mưu ở cấp bộ, ngành, địa phương, quân binh chủng và đều hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: TRẦN THỊ THU THẢO