Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, sự chỉ đạo kịp thời của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên cùng với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của ngành quân y, việc thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) cho 100% cán bộ, chiến sĩ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho quân nhân.

Hằng năm, Sư đoàn 2 đẩy mạnh phổ biến giáo dục, quán triệt Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện BHYT tới toàn bộ cán bộ, chiến sĩ. Công tác tuyên truyền thường xuyên được đổi mới: Phối hợp với các cơ quan báo chí trong Quân khu 5, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ cấp sư đoàn, trung đoàn, phát hành tờ rơi, xây dựng tiểu phẩm sân khấu hóa, đẩy mạnh tuyên truyền miệng thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt thời sự, giải đáp - tư vấn, đối thoại dân chủ… Qua đó làm rõ ý nghĩa, giá trị của chế độ BHYT đối với những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng, bệnh mãn tính có chi phí khám, chữa bệnh lớn. Trang bị kiến thức, tạo điều kiện cho quân nhân thể hiện quyền và phát huy trách nhiệm giám sát các cơ quan chức năng trong việc thực thi chính sách BHXH, BHYT cho chính bản thân và thân nhân của mình.

 
leftcenterrightdel
Quân y Sư đoàn 2 kiểm tra sức khỏe cho quân nhân. 

Các cơ quan liên quan như Quân y, Tài chính, Quân lực của Sư đoàn 2 luôn phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với nhau trong việc cấp và quản lý thẻ BHYT, quản lý và sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT và kinh phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến quân y cơ sở; chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa đơn vị có quân nhân đi khám, chữa bệnh với các bệnh xá, bệnh viện trong nắm tình trạng bệnh, quản lý quân số, đưa, đón bệnh nhân và các thủ tục hành chính, nhờ vậy công tác khám, chữa bệnh BHYT từng bước đi vào ổn định, duy trì có nền nếp, hiệu quả. Nhiều hạ sĩ quan, binh sĩ Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) chia sẻ, trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, họ không thể trực tiếp đóng góp vào kinh tế gia đình hay chăm sóc người thân khi ốm đau, bệnh tật nên chính sách BHYT cho thân nhân rất hữu hiệu. Binh nhất A Tôn (dân tộc Rơ Ngao), chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1 cho biết: “Khi nghe đơn vị thông báo, thân nhân của quân nhân được cấp thẻ BHYT để khám, chữa bệnh, chúng tôi mừng lắm, vì phần đông đều có cha mẹ lớn tuổi, sức khỏe cũng đã yếu, một số đồng chí con còn nhỏ, vợ chưa có việc làm ổn định. Có BHYT bên cạnh không những được chăm sóc tốt sức khỏe, tiết kiệm chi phí gia đình mà còn góp phần rất lớn giúp cho chúng tôi an tâm hơn vì mình không ở bên cạnh lúc người thân ốm đau bệnh tật”.

Trao đổi với chúng tôi về hiệu quả thực hiện BHYT, Thượng tá QNCN Trần Xuân Thành, Chủ nhiệm Quân y Sư đoàn 2 khẳng định: “BHYT cho đối tượng quân nhân và thân nhân quân nhân là một chính sách đúng đắn, thiết thực, ý nghĩa của Đảng, Nhà nước ta, phù hợp với yêu cầu xây dựng Quân đội, xu thế phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, vừa làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội vừa tham gia có hiệu quả vào việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đối với Sư đoàn 2, việc đăng ký, cấp phát thẻ BHYT cho quân nhân và thân nhân luôn đúng thủ tục, quy trình; quản lý sử dụng đúng mục đích. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật các thông tin phần mềm BHXH đi vào nền nếp, bảo đảm tốt quyền lợi, chế độ đối với quân nhân khi đi khám, chữa bệnh bằng BHYT. Hằng quý, Ban Quân y phối hợp với Ban Tài chính Sư đoàn phân bổ kinh phí 10% BHYT cho 3 Trung đoàn (1, 38, 95) và khối trực thuộc Sư đoàn; sử dụng kinh phí này mua thuốc, vật tư tiêu hao cấp cho các đơn vị đáp ứng công tác khám, chữa bệnh ban đầu. Tỷ lệ quân số khỏe được giữ vững đã góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của Sư đoàn 2 hai lần Anh hùng LLVT nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong giai đoạn cách mạng hiện nay”.

Bài, ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP