Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo diễn tập, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó tham mưu trưởng sư đoàn, cho biết: Các đơn vị quán triệt tốt nhiệm vụ diễn tập; thực hành chuyển trạng thái SSCĐ đúng các bước, bảo đảm thời gian quy định. Các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được tiến hành linh hoạt, khớp với từng tình huống; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật chu đáo. Đánh giá kết quả: Đơn vị giành kết quả giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Trung đội 9, Đại đội 7, Tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 141, Sư đoàn 3) trong diễn tập. 

Để đạt được kết quả này, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 luôn quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, sát đối tượng và địa bàn tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị trong biên chế, kết hợp tốt giữa huấn luyện và rèn luyện thể lực, sức chịu đựng dẻo dai cho bộ đội.

Thượng tá Trần Xuân Mạnh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3, khẳng định: Với quan điểm “cán bộ là gốc của mọi công việc”, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn xác định huấn luyện cán bộ là khâu then chốt, coi kết quả huấn luyện là tiêu chí để bình xét, đánh giá, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ. Hằng năm, sư đoàn thường xuyên rà soát, đánh giá thực chất năng lực của từng cán bộ, nắm chắc những điểm mạnh, điểm hạn chế của từng cán bộ để chỉ đạo bồi dưỡng theo phân cấp, chú trọng cán bộ cấp tiểu đội, trung đội và đại đội. Nội dung bồi dưỡng đi sâu vào cách thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, duy trì luyện tập của bộ đội; kiểm tra “ba tiếng nổ” của chiến sĩ mới, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật ở các cấp...

Nhằm tạo động lực thi đua trong huấn luyện, sư đoàn chỉ đạo các đơn vị phát động và thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, các đợt thi đua đột kích và cao điểm; nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình điểm, như “Tổ 3 người cùng tiến”, “Lá thư từ Sư đoàn 3 Sao vàng”, “Luyện tốt ở đại đội”... góp phần cổ vũ, động viên bộ đội khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với việc huấn luyện, truyền thụ kinh nghiệm, sư đoàn quan tâm đổi mới cách thức tổ chức hội thi, hội thao nhằm kiểm tra, đánh giá đúng thực chất, tránh phô trương hình thức, qua đó biểu dương, nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến với những mô hình mới, cách làm sáng tạo. 

Nhờ đó, những năm gần đây, 100% các khoa mục kiểm tra của các đơn vị thuộc sư đoàn đều đạt  khá, giỏi. Đặc biệt, kiểm tra bắn đạn thật các loại súng bộ binh, hỏa lực, bắn chiến đấu cấp tiểu đội bộ binh, diễn tập bắn đạn thật cấp trung đội, đại đội và tiểu đoàn đều đạt giỏi; tham gia các cuộc diễn tập hiệp đồng quân binh chủng đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Bài và ảnh: BÙI HIỆP