Yêu cầu đối với người thầy thứ hai là phải có trách nhiệm cao, có trình độ, năng lực, nhất là có phương pháp tổ chức cho bộ đội ôn luyện tốt, ngoài ra phải hiểu rõ trình độ, khả năng, tâm lý của học viên. Vì vậy, để làm tốt nhiệm vụ, bản thân tôi không ngừng nỗ lực trong tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ mọi mặt; tích cực theo bài, bám lớp, vừa quản lý quá trình học tập của học viên, vừa theo dõi, nắm kiến thức môn học.

leftcenterrightdel
Học viên Hệ Đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch của Học viện Chính trị diễn tập tại thực địa. Ảnh: QUỐC MINH. 

Bên cạnh đó, tôi chủ động phối hợp với giáo viên để kịp thời biết tình hình, chất lượng học tập của học viên trên lớp và đặc điểm của từng nội dung môn học, từ đó tổ chức ôn luyện cho phù hợp; làm tốt công tác giáo dục, xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm cho học viên trong học tập... 

Trong quá trình quản lý học viên, tôi thường xuyên phân công học viên khá, giỏi giúp đỡ, kèm cặp những học viên còn hạn chế; bồi dưỡng và phát huy tốt vai trò của tổ phương pháp, đôi bạn cùng tiến... Ngoài ra, tôi luôn gần gũi, hòa đồng, quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho học viên, xây dựng môi trường văn hóa, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua học tập trong đơn vị, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến, cách học tập hay trong đơn vị.

Trung úy NGUYỄN VIẾT ANH TUẤN (Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn Chuyên môn kỹ thuật, Trường Quân sự Quân khu 9)