leftcenterrightdel
Buổi sinh hoạt của Chi bộ Tiểu đoàn bộ 40, Lữ đoàn Thông tin 23 tại hội thi.

Sau khi trình bày dự thảo nghị quyết chi bộ, anh Lộc khéo gợi mở để các đảng viên thảo luận. Quá trình thảo luận, anh linh hoạt điều chỉnh các ý kiến chưa đúng trọng tâm, đồng thời kết luận rõ ràng, cụ thể. Buổi sinh hoạt của chi bộ có 8 ý kiến chất lượng. Đây cũng chính là phần thi của đồng chí Lộc tại Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2019 của lữ đoàn.

Theo anh Lộc, để duy trì sinh hoạt chi bộ có chất lượng, anh phải luôn gương mẫu, sâu sát, giáo dục rèn luyện bộ đội, đảng viên nắm chắc tình hình đơn vị từ đó đề xuất nội dung, biện pháp sát để chi ủy thảo luận kỹ trước khi đưa ra hội nghị chi bộ. Bằng cách này, chi bộ có 17 đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên là quân nhân chuyên nghiệp công tác lâu năm, song, chi bộ luôn đoàn kết thống nhất, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến nay, chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, đại đội được cấp trên khen thưởng.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Chính ủy lữ đoàn khẳng định, đây là kết quả đánh giá thực chất năng lực đội ngũ bí thư chi bộ trong đảng bộ, thực hiện mô hình “Năm biết, ba chủ động”. Theo đó, mọi cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư chi bộ phải thực hiện tốt "5 biết": Biết lai lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình quân nhân; biết năng lực trình độ; biết năng khiếu, sở trường, đặc điểm cá nhân; biết các mối quan hệ xã hội; biết hoạt động hằng ngày của cá nhân; và "3 chủ động": Chủ động tuyên truyền định hướng tư tưởng; chủ động quản lý, xử lý tư tưởng; chủ động trong đấu tranh tư tưởng.

Đảng ủy lữ đoàn quan tâm lãnh đạo, rà soát, đánh giá, bố trí cán bộ sát thực; đồng thời làm tốt việc bồi dưỡng thông qua hội thi, hội thao, rèn luyện cán bộ toàn diện, xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín ở cơ sở. Hằng tháng, các tổ chức đảng đều đánh giá kết quả thực hiện mô hình đến từng cán bộ, kịp thời biểu dương, chỉ rõ nội dung, cá nhân còn hạn chế, từ đó tập trung lãnh đạo khắc phục. Tùy đặc điểm từng phân đội, Đảng ủy lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị làm điểm hoặc đi sâu vào từng mặt trong mô hình, tạo đột phá, rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên nắm vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giải quyết tốt các mối quan hệ, xây dựng tiêu chí nêu gương của cán bộ. 

Mô hình "Năm biết, ba chủ động" giúp đội ngũ bí thư chi bộ thực hiện tốt hơn chức trách, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình đơn vị, tham mưu, đề xuất chi ủy ra nghị quyết lãnh đạo sát đúng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Bài và ảnh: DUY HIỂN