Từ những kết quả và kinh nghiệm thực tế, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 quyết tâm xây dựng các đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 28 (Sư đoàn 10), Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48 (Sư đoàn 320), Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273, Lữ đoàn Công binh 7 và Bộ Tham mưu đạt VMTD "mẫu mực, tiêu biểu" trong năm 2020 với nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai.   

Những mô hình "mẫu mực, tiêu biểu"

Trung đoàn Bộ binh 66 là một trong 4 đơn vị được Bộ Quốc phòng chọn xây dựng điểm VMTD "mẫu mực, tiêu biểu" để rút kinh nghiệm trong toàn quân. Thành công của Trung đoàn Bộ binh 66 không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị mà còn tạo ra những mô hình "mẫu mực, tiêu biểu" để nhân rộng trong toàn Quân đoàn 3 và được một số học viện, nhà trường, đơn vị bạn đến tham quan, nghiên cứu.

"Chi bộ mẫu mực" là một trong 25 mô hình như vậy được Trung đoàn Bộ binh 66 xây dựng thành công. Để xây dựng mô hình này, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn khảo sát thực tiễn, thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện và ban hành bộ tiêu chí "Chi bộ mẫu mực" trên 5 nội dung: Mẫu mực về kết quả lãnh đạo, triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ; mẫu mực về chất lượng sinh hoạt chi bộ; mẫu mực về công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên; mẫu mực trong công tác phát triển đảng viên, công nhận đảng viên chính thức và mẫu mực về thực hiện các thủ tục hành chính đảng. Sau đó đơn vị chọn Chi bộ Đại đội 6 (Đảng bộ bộ phận Tiểu đoàn 3) làm trước để rút kinh nghiệm rồi nhân rộng trong toàn đảng bộ. Qua đó đã xây dựng được 100% chi ủy, chi bộ và 90,3% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

leftcenterrightdel
Cán bộ Đại đội 7 (Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273) gấp chăn mẫu cho tiểu đội trưởng tham quan.

Tương tự các mô hình: "Chi đoàn tiêu biểu", "Hội đồng quân nhân kiểu mẫu", "Thao trường mẫu mực, chính quy", "Phòng học kiểu mẫu", "Ban nhạc thao trường", "Mách nhỏ tư tưởng",... đều được đơn vị xây dựng thành công và viết thành tài liệu để phổ biến trong toàn Quân đoàn 3. Trung tá Lê Trung Thành, Chính ủy Trung đoàn 66, đúc kết: "Nếu ví xây dựng đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu" như xây một ngôi nhà thì các mô hình là nội thất trong ngôi nhà ấy. Cái hay của việc xây dựng mô hình là giúp những cán bộ năng lực, phương pháp công tác chưa tốt cũng biết cách làm, qua đó tạo ra sự tiến bộ đồng đều trong toàn đơn vị".

Nhiệm vụ và đặc thù tác chiến của Lữ đoàn Pháo phòng không 234 đặt ra yêu cầu cao về trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng cơ động nhanh, hiệp đồng chặt chẽ trong từng phân đội. Vì vậy, để xây dựng đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu" thành công, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện 5 tiêu chuẩn của Chỉ thị 917/1999/CT-QP ở từng trung đội, đại đội. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình, bước đi cụ thể để tiến lên "mẫu mực, tiêu biểu", "lấy chi bộ làm trung tâm" và yêu cầu cán bộ nêu gương, tiên phong trong mọi nhiệm vụ. Đồng thời tập trung hỗ trợ những đơn vị gặp khó khăn khi thực hiện... 

Quyết tâm chính trị cao, giải pháp phù hợp

Tìm hiểu thực tế tại các cơ quan, đơn vị được Quân đoàn 3 chọn xây dựng VMTD "mẫu mực, tiêu biểu" trong năm 2020, chúng tôi chứng kiến tinh thần làm việc khẩn trương và quyết tâm cao của mọi cán bộ, chiến sĩ. Đại tá Hoàng Trung Thông, Chính ủy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 cho biết: "Ngay sau khi nhận nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu", Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn triển khai ngay công tác giáo dục, tuyên truyền. Tổ chức làm mới hàng trăm pa-nô, áp phích, khẩu hiệu trong đơn vị. Trên cơ sở học tập kinh nghiệm từ Trung đoàn Bộ binh 66 và Lữ đoàn Pháo Phòng không 234, các cấp ủy, tổ chức Đảng ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề. Chỉ huy xây dựng tiêu chí, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của lữ đoàn với phương châm "ba đồng" là: Đồng thuận trong nhận thức; đồng bộ trong triển khai, kiểm tra và đồng nhất trong nhận xét, đánh giá".

Trung đoàn Bộ binh 28 (Sư đoàn 10), Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48 (Sư đoàn 320), Lữ đoàn Công binh 7 và Bộ Tham mưu cũng đang khẩn trương triển khai các giải pháp xây dựng đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu". Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo các đơn vị đều có chung nhận định: Đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu" là một yêu cầu trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bảo đảm cho quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Vì vậy, xây dựng đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu" phải có quyết tâm chính trị cao, cán bộ, chiến sĩ đồng thuận, giải pháp, lộ trình, bước đi phù hợp.

Trên cơ sở 5 tiêu chuẩn của Chỉ thị số 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và kinh nghiệm từ các đơn vị xây dựng điểm, Đảng ủy Quân đoàn 3 chủ trương thực hiện "một tập trung, ba khâu đột phá" là: Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD; đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, tư tưởng và đột phá làm chuyển biến chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn, cải cách hành chính. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện triệt để “3 thực chất” (dạy thực chất; học thực chất; kiểm tra đánh giá thực chất); “3 dứt điểm” (đơn thư khiếu nại tố cáo sai quy định; cờ bạc, cá độ, số đề; vay nợ dây dưa kéo dài) và “3 mẫu mực” (bản lĩnh chính trị; lời nói, việc làm; tác phong, lối sống).

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN