Thực hiện Thông tư số 138/2020/TT-BQP ngày 10-11-2020 của Bộ Quốc phòng về Quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội nhân dân Việt Nam (Thông tư 138), thay thế Thông tư số 104/2014/TT-BQP), Văn phòng TCCT đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của TCCT tham mưu với thủ trưởng TCCT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến các cấp trong toàn quân. Thông tư 138 có nhiều sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn tình hình, đặc thù từng đơn vị; góp phần quan trọng để các các đơn vị tiếp nhận, sử dụng hiệu quả các trang bị và bảo đảm đầy đủ các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội.

Tìm hiểu thực tế ở Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1), chúng tôi được thực mục sở thị rất nhiều hoạt động văn hóa, tinh thần bổ ích của chiến sĩ mới diễn ra ngay tại Phòng Truyền thống trung đoàn được đưa vào sử dụng từ tháng 10-2019. Phòng truyền thống của đơn vị không đơn thuần là nơi trưng bày các hiện vật, tư liệu, hình ảnh về quá trình xây dựng và phát triển, mà còn là địa chỉ văn hóa để giáo dục, học tập, nuôi dưỡng truyền thống lịch sử cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ mới. Cùng với phòng truyền thống, hiện đơn vị đang tiếp tục được bổ sung nguồn kinh phí cũng như vật chất đầu tư cho hội trường theo Thông tư 138, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng và tổ chức các hoạt động của đơn vị.

leftcenterrightdel
Kiểm tra thông số kỹ thuật vật tư tại Kho K38, Phòng Vật tư Công tác Đảng, công tác chính trị (Văn phòng Tổng cục Chính trị). 

Quá trình tìm hiểu đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội tại Đồn Biên phòng Tân Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn), chúng tôi càng thấy rõ hơn điều này. Thực hiện Thông tư số 138, đơn vị được tăng định mức tiêu chuẩn trang bị, vật tư công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT); tăng đầu sách báo, tạp chí; bổ sung các thiết chế văn hóa phù hợp với nhu cầu hoạt động văn hóa, tinh thần cho lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, chốt chặn trên các đường biên mốc giới, làm nhiệm vụ đột xuất... Theo Thiếu tá Đào Công Ngọc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thanh, các nội dung liên quan đến đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội được quy định hết sức cụ thể, rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ủy, chỉ huy đồn tiến hành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là định hướng tư tưởng chính trị cho bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Qua khảo sát và tìm hiểu trên thực tế ở các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đều cho rằng, so với Thông tư số 104/2014/TT-BQP, nội hàm của Thông tư 138 đã mở rộng, bao quát đầy đủ hơn về đối tượng, thành phần, chế độ, định mức, tiêu chuẩn bảo đảm phong phú hơn, phù hợp hơn. Qua đó đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Đại tá Trần Đình Khôi, Phó trưởng Phòng Vật tư CTĐ, CTCT, Văn phòng TCCT khẳng định: “Bám sát thực tiễn hoạt động ở các đơn vị trong toàn quân, ngành vật tư CTĐ, CTCT đã tham mưu cho thủ trưởng Bộ Quốc phòng xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Thông tư 138. Thông tư được bổ sung những quy định mới nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bảo đảm tiếp cận với trình độ phát triển khoa học, công nghệ hiện đại và phù hợp với ngân sách quốc phòng. Thông tư 138 cũng nêu bật quan điểm tập trung hướng về cơ sở, ưu tiên đơn vị đủ quân, hoạt động độc lập, đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi khó khăn gian khổ, đơn vị làm nhiệm vụ trên các địa bàn trọng yếu, chiến lược”.

Bài, ảnh: VÂN ANH